קרן תקוות אחינו
ביטוח לאומי - הקרן למפעלים מיוחדים
היחידה לטיפול בנשים ואלימות במשפחה
אות ראש העיר
מדינת ישראל - משרד הרווחה והשירותים החברתיים
הרב נח וינברג- ישיבת אש התורה
הרב שמואל אויערבך - ישיבת מעלות התורה
הרב אורי מקלב - עיריית ירושלים
הראשון לציון - הרב עובדיה יוסף
הרב שלמה וולבה - ישיבת גבעת שאול
הרב ישראל גנס