קצבת שארים

אם האב של הילדים נפטר, ילדים עד גיל 18 יהיו זכאים לקצבת שארים ולתוכנית שיקום גם אם ההרים התגרשו!

במקרה והבעל נפטר טרם הסתיים תהליך הגירושין, והאישה עדיין במעמד של פרודה/עגונה
היא זכאית לקצבת שארים.


לחצי כאן לכניסה לאתר ביטוח לאומי בנושא קצבת שארים