הורה המקבל קצבת הבטחת הכנסה, מזונות,
או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה:

יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 98 ש"ח (החל ב- 01.08.2013) לכל ילד.
 

 קצבת הילדים משולמת בכל חודש ב- 20 בחודש.