נכות
 
א. קצבת נכות לאשה
אשה יכולה לפנות לביטוח לאומי על מנת לתבוע קצבת נכות בשני מצבים:
1. אי כושר עבודה - אשה שעבדה במקום עבודה מסודר ועקב בעיות בריאות אינה יכולה להמשיך ולקבל משכורת (לא פנסיה).
2. עקרת בית - אשה שעקב בעיות בריאות אינה יכולה לתפקד ולעשות את עבודות הבית.
 
שימי לב!
בחישובי אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי ישנם שני סוגי אחוזים:
א. אחוז נכות רפואית
ב. דרגת אי כושר = אחוז נכות תפקודית דהיינו, האם כתוצאה מהנכות הרפואית אינך יכולה להמשיך ולהשתכר
או לעסוק בעבודות הבית.

החישוב הסופי הוא שיקלול של שני הסעיפים הללו.

לפרוט על קצבת נכות באתר ביטוח לאומי לחץ כאן

כדי לתבוע קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי יש לפנות למחלקת נכות בסניף המוסד לביטוח לאומי, (הפנייה יכולה להיות בכל סניף שהוא - הטיפול ייעשה בסניף בהתאם למקום המגורים).

יש להצטייד ב:
 • תעודת זהות עם נספח הילדים.
 • צילומים של כל המסמכים הרפואיים שלך
 • אישורים על עבודה ושכר ממקומות עבודה
 • כל מסמך שיכול לעזור לתרום להחלטה על הנכות.
 • טופס תביעה ממולא.
לאחר הגשת התביעה סביר שתוזמני לועדה רפואית לחצי כאן לקבלת הסבר על הועדה באתר ביטח לאומי


חשוב להגיע לועדה עם תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת עם תמונתך.
מומלץ להגיע לועדה עם מלווה: קרוב משפחה, עו''ד, חבר או מי שמתאים לך.
במידת הצורך המלווה יכול/ה לדבר במקומך.

במידה ותדרש בדיקה גופנית ע''י הרופא, אשה יכולה לבקש כי אשה תהיה איתה בזמן הבדיקה.

במידה ויש מסמכים רפואיים נוספים שלא הוגשו בעת הגשת התביעה אפשר להביא אותם לועדה עם העתקים כדי שניתן יהיה להשאיר אותם בתיק.
בעת הופעתך בועדה חשוב בעקר לתאר כיצד הבעיות הרפואיות משפיעות על תפקודך בחיי היום יום, בטיפול עצמי כגון להתלבש להתרחץ וכו,
וכן אם עבדת קודם לפניה לנכות  על הקשיים בתפקוד בעבודה .
רצוי להכין את התיאורים בכתב כדי להמנע משכחה עקב התרגשות בעת הפגישה עם הועדה הרפואית.
סרטונים של המוסד לביטוח לאומי המסבירים כיצד להערך לועדה רפואית וכיצד למלא את טופס תביעת הנכות . קישור
 
כדאי לקרוא היטב את חוברת ההסברה שנשלחת ע''י המוסד לביטוח לאומי .
כמו כן המוסד לביטוח לאומי מקיים סדנאות הכנה לועדה מומלץ להשתתף בהן.
 
יש מחלות שעליהן מקבלים אישור נכות במסלול מהיר ללא ועדה ותוך 30 יום:
(מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי בסעיף: מסלול מהיר לבעלי מוגבלויות - קישור)
 
• חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני
• חולי  A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK
• בעלי ליקוי נפשי בשיעור של 50% ומעלה.
• לוקים בפיגור שכלי בשיעור 40% ומעלה שהוכרו על ידי משרד הרווחה.
• חולים בשחפת קשה
• אנשים לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם.
 
המוסד לביטוח לאומי מקפיד מאד על בדיקת הבעיות הרפואיות והתפקודיות ולא תמיד מאשר אחוזי נכות המזכים לקצבת נכות.

עבודה בשכר למקבלי קצבת נכות
 
אישה או איש המקבלים קצבת נכות כללית ועובדים, יכולים להמשיך לקבל את מלוא הקצבה עד לשכר של 
1,945 ש''ח.
מעל שכר של 1,945 ש''ח מתחיל קיזוז מדורג של הקצבה.עד לסכום של 93% מעל השכר הממוצע במשק.

קישור לטבלה באתר המוסד לביטוח לאומי

 
אך!
למי שנפסקו לו/ה לפחות 20% נכות ועד 60% נכות, ואינו/ה זכאי/ת לקצבה,
כן זכאי/ת לתוכנית שיקום:
בנית תוכנית שיקום, הכשרה מקצועית וסיוע ולווי למציאת עבודה.
לחצי כאן לפרוט באתר המוסד לביטוח לאומי 
 
לחצי כאן לקבלת טיפים מאתר המוסד לביטוח לאומי
 
טיפים בנושא נכות
אם הגשת תביעה לקצבת נכות, ואין לך שום מקור הכנסה, תוכלי להגיש תביעה גם לקצבת הבטחת הכנסה, שאותה תוכלי לקבל עד שתאושר תביעתך לקצבת נכות.
אפשר לקבל קצבת הבטחת הכנסה עקב מחלה עד 6 חודשים.
במקרה ששני בני הזוג מקבלים קצבת נכות, תינתן התוספת עבור הילדים רק לאחד מהם. נא וודאו שהתוספת משולמת למי שדרגת נכותו גבוהה יותר והקצבה גבוהה יותר.

* את מקבלת קצבת נכות חלקית? בדוקי את זכאותך להשלמת הכנסה.

* את מקבלת קצבת נכות כללית, וחל שינוי במצבך המשפחתי? עליך להודיע על כך לביטוח הלאומי.

* הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות ובקשתך נדחתה? תוכל להגיש בקשה חוזרת כעבור 6 חודשים.

* אם חל שינוי במצבך הרפואי או התעסוקתי, את זכאית להגיש בקשה לבדיקה חוזרת, גם אם עדיין לא עברו 6 חודשים מהבדיקה הקודמת.


מקבלת קצבת נכות ויש לך ארבעה ילדים מתחת לגיל 18? את זכאית למענק לימודים עבור הילדים בגיל 6-14

נכה בעל דרגת אי-כושר של 75% לצמיתות או לתקופה זמנית העולה על שנה
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו שלא מעבודה.
אם הוא עובד כשכיר המעסיק שלו ישלם עבורו דמי ביטוח.
אם הוא עובד כעצמאי יחויב בתשלום דמי ביטוח נפגעי עבודה וביטוח בריאות.
בת זוג של מקבל קצבת נכות יכולה לקבל את התוספת המשולמת עבורה לחשבון הבנק שלה.

תעודת נכה

תעודת נכה ניתנת למי שמקבל את אחת מהקצבאות הללו:
 • קצבת נכות כללית
 • קצבת שרותים מיוחדים
 • קצבה לילד נכה
 • קצבת ניידות
 • פיצוי לנפגעי גזזת
 • פיצוי לנפגעי פוליו
 
קצבת שרותים מיוחדים
 
קצבת שרותים מיוחדים ניתנת למי שהוכר/ה כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי לפחות 60% והיא זקוקה לעזרה רבה על ידי אדם אחר לביצוע פעולות יומיומיות לפי הרשימה: לבישה, רחצה, ניידות בבית, אכילה, שליטה על סוגרים.
הקצבה לא ניתנת למי שנמצא במוסד רפואי, שיקומי או סיעודי.

יש להגיש תביעה על גבי טופס: טופס
כולל טופס ויתור סודיות: טופס 

את הטופס ניתן למסור בסניף המוסד או בפקס או בדאר או בתיבת השרות שליד הסניף.
עם הטופס יש לצרף מסמכים רפואיים המתארים את הצורך בעזרת אדם אחר לפעילות היומיומית.
לאחר מכן תערך בדיקת רופא ואיש מקצוע
מטעם הביטוח הלאומי להעריך את מידת התלות בזולת של הפונה.

גם כאן יש מסלול מקוצר ל:
 • חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני.
 • חולי A.L.S.  המקבלים טיפול ב RILUTEK
 • בעלי ליקוי נפשי בשיעור של 50% ומעלה.
 • לוקים בפיגור שכלי בשיעור 40% ומעלה שהוכרו על ידי משרד הרווחה.
 • חולים בשחפת קשה
 • אנשים לאחר השתלות: כליה,לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם.
מי שנמצא זכאי לקצבת שרותים מיוחדים הזכאות לקצבה תהיה מהחודש שבו הוגשה הבקשה והתשלום יחל רק לאחר 90 יום לאחר שהוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי .


ב. קצבת נכות של האב
במקרים שבהם הגרוש / הבעל מקבל קצבת נכות, ניתן לבקש קצבת תלויים של הילדים (עד 2 ילדים)
ללא תלות בהכנסת האישה.

לא ניתן לקבל קצבת תלויים ודמי מזונות, או קצבת תלויים והבטחת הכנסה.

בחישוב קצבת התלויים, המוסד לביטוח לאומי לא יפגע בקצבת הנכות של האב
אם זו ההכנסה הרשמית היחידה שלו.

אם יש לו חוב מזונות או חוב אחר למוסד לביטוח לאומי החוב ינוכה מקצבת התלויים!