המוסד לביטוח לאומי - מזונות
 
על פי חוק המזונות (1972), במצבים שהאב אינו משלם את חלקו במזונות ילדיו כפי שנפסק בערכאה משפטית כגון בית הדין /בית המשפט, ניתן לפנות לקבלת דמי מזונות ע''י  המוסד לביטוח לאומי.
תקנות חוק דמי המזונות הוצמדו לתקנות חוק אבטחת הכנסה. לשני החוקים מנגנונים דומים. ההבדל המהותי ביניהם הוא שדמי מזונות מתקבלים ללא צורך בהתייצבות בשרות התעסוקה לשם חיפוש עבודה.
דמי המזונות ישולמו בתנאי שהאב היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין, או שהיה תושב ישראל ב-24 חודשים לפחות מתוך 48 החודשים שקדמו ליום מתן פסק הדין.
 
 • סכום דמי המזונות המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי, נקבע לפי הסכום שנקבע בפסק הדין או גובה תקנות חוק המזונות– הנמוך מביניהם. ולפי הכנסת האם (פירוט בהמשך).
 • במידה וסכום דמי המזונות שנפסקו לילדים בבית המשפט /בית הדין נמוך מהסכום המרבי של דמי מזונות המשולמים ע''י  המוסד לביטוח לאומי (תקנות), אשה זכאית להגיש בקשה לקבל הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה).
 • קישור ללשונית הבטחת הכנסה
 • כל שינוי בפסק הדין, הכנסות האם, הגיע ילד לגיל 18, עלול להשפיע על גובה דמי המזונות.
 • במלאות 18 שנים לילד הצעיר ביותר יופסקו דמי המזונות לחלוטין.
 • המקבלות קצבת קיום מהמוסד לביטוח לאומי לדוג' קצבת נכות, נכות מעבודה, שארים או קצבת אבטלה וכו, לא זכאיות לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי. במקרים אלו יש לשקול לפנות להוצאה לפועל.                       קישור להוצאה לפועל.
 • דמי המזונות משולמים לאם החל מיום הגשת הבקשה לביטוח הלאומי. אם האם מבקשת במפורש, יש אפשרות לתבוע דמי מזונות שנה רטרואקטיבית, בתנאי שלא קיבלה דמי מזונות מהאב ולא פנתה להוצאה לפועל לחייב אותו בתשלום, על התקופה הזו.
כדי לתבוע את דמי המזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי יש לפנות למחלקת המזונות בסניף המוסד לביטוח לאומי, (הפנייה יכולה להיות בכל סניף שהוא - הטיפול ייעשה בסניף בהתאם למקום המגורים). יש להצטייד ב:
 • תעודת זהות עם נספח הילדים.
 • פסק הדין חתום ובתוקף,ו- 2עותקים נאמנים למקור של פסק הדין (עם חתימת בית המשפט / בית הדין ).
 • 12 תלושי משכורת האחרונים (לאשה עובדת).
 • דפי חשבון הבנק של 3 החודשים האחרונים
 • דף ריכוז יתרות החשבון בבנק - (אובליג)
 • אם היתה פניה להוצאה לפועל, יש להביא  אישור על סגירת התיק בהוצאה לפועל .
 
> קישור להורדת טופס תביעה דמי מזונות מאתר ביטוח לאומי: לחץ כאן

> לרשימת הסניפים של המוסד לביטוח לאומי, כתובות, מספרי טלפון, מספרי פקס ושעות הקבלה: לחץ כאן
 

חישוב דמי המזונות במוסד לביטוח לאומי:
הסכום המרבי לתשלום דמי מזונות נכון ל- אוגוסט 2014 הינו 2,897 ₪ לאם לילד אחד  ו- 3,373 ₪, לאם לשני ילדים ומעלה, בלי קשר למספר הילדים במשפחה. קישור לטבלת שיעור קצבה של המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן

גובה דמי המזונות מחושב לפי:       
1. פסק הדין  או תקנות  הביטוח הלאומי– הנמוך מביניהם.
2. הכנסות האם - משכורת ברוטו כולל דמי הבראה וביגוד, דמי לידה, פנסיה, השכרת נכס וכספים בבנק.
3. גיל האשה (עד 55 ומעל 55)
4. אם יש ילדים בפנימיות שעליהם יש תשלום יש להציג קבלות על תשלום עבור הילד בפנימיה.
5. מדמי המזונות מנוכים דמי ביטוח ודמי בריאות.

בעת נישואים שניים עם גבר אחר יהיה חישוב אחר של דמי המזונות,  אין התחשבנות עם הכנסות הבעל החדש.
 
מעל משכורת של 600 ₪ ברוטו, דמי המזונות מתקזזים ב - 60 אגורות בעבור כל שקל שכר.
 
הכנסה המרבית  לקבלת דמי המזונות היא 6,256 ₪ ברוטו (נכון לתאריך אוגוסט 2014).

> לחצי כאן  לטבלת איפוס שכר באתר המוסד לביטוח לאומי


יציאה לחו"ל

 
אשה שמקבלת דמי מזונות דרך המוסד לביטוח לאומי ויוצאת לחוץ לארץ שלא במסגרת עבודה* או לצורך רפואי**, יכולה לצאת מהארץ במהלך שנה קלנדרית אחת, (מינואר עד דצמבר), עד 3 פעמים ועד 72 ימים במצטבר, (ימי יציאה וכניסה לא נלקחים בחשבון) ותמשיך לקבל את הקצבה.

מי שיוצאת יותר מ- 3 פעמים או יותר מ- 72 ימים, הקצבה תופסק והיא תאלץ להחזיר את הכספים שקיבלה על החודש שבו הגיעה למקסימום: יותר מ- 3 יציאות ו/או יותר מ- 72 ימים. 
לאחר החזרה לארץ ניתן להסדיר את החוב ולחדש את התביעה לדמי מזונות. 

 
לתשומת לב!
אם זו היציאה הרביעית שלך או שבמצטבר כל ימי ההמצאות בחו''ל עלו על 72 ימים, ואפילו אם ההעדרות היתה רק מספר ימים מועט אבל היציאה לחו''ל היתה בחודש קלנדרי לועזי אחד והחזרה היתה בחודש קלנדרי לועזי שני ינוכו 2 חודשים מתשלום דמי המזונות.
 
לדוגמא כבר היית 3 פעמים בחול וזו היציאה הרביעית ויצאת ב- 31.1 וחזרת ב 2.2 ינוכו 2 חודשים מדמי המזונות.
או אם סך הכל  נעדרת למעלה מ- 72 ימים מהארץ  והיום ה- 73 כבר בחודש קלנדרי נוסף ינוכו 2 חודשי דמי מזונות .
לאחר החזרה לארץ ניתן להסדיר את החוב ולחדש את התביעה לדמי מזונות. 

 
* מי שיוצאת לחוץ לארץ במסגרת העבודה צריכה להציג אישור מטעם המעסיק עם פרוט התשלומים ששולמו לה עקב ההוצאות בחו''ל, לצורך אישור וחישוב  תשלום דמי המזונות.
 
** מי שיוצאת לחוץ לארץ לצורך רפואי בין אם לצורך אישי או כדי ללות בן משפחה: בן/בת הורה, אח/אחות, היציאה הזו מהארץ לא תלקח בחשבון. יש להציג אישור רפואי. 
 
לתשומת לב!
האם היא האחראית לידע את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי ב: פסק הדין, הכנסותיה  או במצב המשפחתי זאת כדי למנוע צבירת חובות.

בכל מקרה של שינוי, יש למסור את עותק של המסמך (לדוגמה תלוש שכר) באופן אישי לפקיד, או לשלוח עותק בפקס, או בדואר, או בתיבת שרות של המוסד לביטוח לאומי, בצירוף מכתב הסבר ברור כולל פרטים מזהים, מיקום הסניף ומספר טלפון וכתובת.

חשוב לקבל אישור על העברת כל מסמך למוסד לביטוח לאומי, במקום אם מסרת אישית על יד הפקיד או אם שלחת פקס או אם מסרת את המסמכים בתיבת השרות, לבקש לשלוח אישור לכתובת המגורים בדואר. את האישור הזה חשוב לשמור ולתייק.

הסכום שמופיע באתר המוסד לביטוח לאומי כתשלום דמי מזונות הינו ברוטו.

כל אישה שעובדת, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מנוכים ישירות מן השכר.

אישה לא נשואה שאינה עובדת חייבת בתשלום דמי ביטוח. אלו  מנוכים מדמי המזונות, אם התחלת לקבל דמי מזונות כאישה פרודה.
כאשר המעמד מתחלף מנשואה/פרודה לגרושה, יש ליידע את המוסד לביטוח לאומי. יש לשים לב כי הניכוי אכן מתבצע כדי שלא יצטבר חוב שינוכה בבת אחת מדמי המזונות.

אם לא נאמר אחרת, המוסד לביטוח לאומי גובה מן האב רק את סכום דמי המזונות ששילם לאשה. 
במידה וסכום דמי המזונות שנפסקו גבוה מדמי המזונות שהמוסד לביטוח לאומי משלם בפועל, יש שתי אופציות:        
*האופציה האחת, לבקש מן המוסד לביטוח לאומי לגבות את היתרה ולא לפנות ישירות  להוצאה לפועל. במידה והמוסד לביטוח לאומי מצליח לגבות כספים מעבר לסכום דמי המזונות שהוא משלם, יועבר הכסף במלואו אוטומטית לחשבון האישה;
*האופציה השנייה, לגבות את ההפרש באמצעות ההוצאה לפועל. לשם כך יש לקבל אישור מביטוח לאומי על הסכומים ששולמו והיתרה שלא שולמה ולפנות עם האישור, תעודת הזהות ופסק הדין להוצאה לפועל. לינק לסימניה של הוצאה לפועל.
 
מדי פעם, המוסד לביטוח לאומי דורש להציג דפי חשבון הבנק (גם לאשה שאינה עובדת). כל סכום כסף שנכנס לחשבון הבנק עלול להיחשב כהכנסה לכן, בעת קבלת תרומות או כל כסף שאינו שכר יש להציג אישורים על מקור הכסף ובלבד שאינו תמיכה קבועה מכל מקור שהוא ( 6 תשלומים רצופים בתוך 9 חודשים). חשוב לשמור אסמכתאות כמו צילום הצ'ק והוכחה למקור הכסף. [אפשר להפקיד את הצ'ק באמצעות הכספומט (ולא דרך פקיד הבנק) ואז יוצא צילום הצ'ק.]
כל זמן שמתקבלים דמי מזונות עבור הילדים ולו גם בסכום מינימלי, המשפחה זכאית להטבות שיש למקבלי קצבה מהביטוח הלאומי: לקישור לחוברת ההטבות לחצי כאן
 
הבעל/ הגרוש בחו"ל –
המצאות הבעל / גרוש בארץ או בחו"ל אינו משפיע על הזכאות לקבלת מזונות.
 
הטבות הקשורות למוסד לביטוח לאומי

> מענק לימודים
אם חד הורית, לילדים בגילאים 6-14, זכאית לקבל מענק לימודים עבור ילדיה מהמוסד לביטוח לאומי. המענק יועבר לאם באופן אוטומטי אם היא מקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי (לא קצבת ילדים). בכל זאת כדאי לעקוב.
מי שאינה מקבלת קצבה מביטוח לאומי צריכה לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי עם תעודת זהות וספח הילדים ולמלא טופס תביעה ולהגיש אישורים מבית הדין על מצבה - קישור

> הנחה בחברת חשמל
על פי חוק מדינת ישראל, אם חד הורית שיש לה 3 ילדים ויותר מתחת לגיל 18 ושעון החשמל רשום על שמה, ומקבלת קצבת אבטחת הכנסה או דמי מזונות מטעם המוסד לביטוח לאומי, זכאית להנחה של 50% בחשבון החשמל עד 400 קוט''ש בכל חודש.
ההנחה צריכה להופיע בחשבון החשמל. מי שעומדת בקריטריונים הנ"ל  ולא מקבלת את ההנחה, יכולה לפנות למוקד חברת החשמל 103 לברור.

> הנחה בארנונה
אם חד הורית עם ילד תחת גיל 18 זכאית על פי חוק ל- 20%  הנחה בארנונה. ההנחה יכולה להגיע לכדי 80% למי שמקבלת דמי מזונות מן המוסד לביטוח לאומי או בהתאם להכנסות, זאת בהתאם ללוח ההנחות ברשות המקומית שבה היא גרה .