כאשר ההורים לא מגיעים להסכמות באשר למשמורת הילדים או הסדרי ראיה,

בית הדין/בית המשפט יפנה לקבל חוות דעת והמלצה מפקידת סעד לסידרי דין.>>> לינק לפרוט על פקידת סעד לסדרי דין


בית הדין/המשפט בדרך כלל מקבל את המלצת פקידת הסעד ונותן לה תוקף של פסק דין. 

כאשר אחד ההורים רוצה לשנות את ההסדר הקיים עליו לפנות לבית המשפט/בית הדין.