קצבת הבטחת הכנסה  או השלמת הכנסה, הינה קצבה שמיועדת לסיוע לקיום כלכלי בסיסי.

מי זכאי/ת לקצבת הבטחת הכנסה?
א. מי שאין לו/ה הכנסה, פנה/תה לשרות התעסוקה ולא נמצאה לו/ה עבודה.
ב. מי שיש לו/ה שכר נמוך.
ג. אשה שסכום דמי המזונות שמקבלת מהמוסד לביטוח לאומי או מהבעל/גרוש, נמוכים מתקרת דמי המזונות שמשלם
    המוסד לביטוח לאומי.

ד. חולה שהגיש בקשה לקצבת נכות שהקצבה עדין לא אושרה לו.

מקרים נוספים מפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי: קישור

פטור מלהתייצב בשירות התעסוקה:
א. אם לילד/ה עד גיל שנתיים.
ב. מי שאושר לו שאינו מסוגל לעבוד.
ג. חולה שאינו מסוגל לעבוד למעלה מ- 30 יום או מי שהגיש בקשה לקצבת נכות ואין לו שכר או כל הכנסה אחרת.
ד. פרוט מקרים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי. קישורתשלום הקצבה:
תשלום הקצבה מתחיל מהחודש שבו הוגשה התביעה למוסד לביטוח לאומי, אין תשלום רטרואקטיבי  לכן חשוב
לא להתמהמה בהגשת התביעה.
בחישוב תשלום דמי הבטחת הכנסה יילקחו בחשבון: דמי מזונות שהאשה מקבלת מהבעל או מהמוסד לביטוח לאומי,
שכר דירה שמקבל/ת אם משכיר/ה דירה, עלות שכירות וכמובן הכנסה מעבודה.
מתשלום הקצבה למי שאינו/ה עובד/ת מנוכים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

להלן קישור לאתר המוסד לביטוח לאומי לבדיקת סכום הקצבה המירבית.

מעל משכורת של 600 ₪ ברוטו, קצבת הבטחת הכנסה מתקזזת ב - 60 אגורות בעבור כל שקל שכר. 

>>לחצי כאן לקישור למחשבון לבדיקה אישית של סכום המזונות

כדי לתבוע הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך, להגיש תביעה על גבי
טופס תביעה להבטחת הכנסה, אפשר להגיש את התביעה גם בדאר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. 
רצוי לקבל אישור על מסירת התביעה.

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. תעודת זהות
2. אישורים בהתאם לסיבת הפניה כגון אישור על דמי מזונות או אישור משרות התעסוקה או אישור רפואי.
3. ריכוז דפי חשבון מהבנק של  3 החודשים האחרונים.
אפשר להתיעץ עם אנשי המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי כיצד למלא את הטופס  6050 *


לתשומת לב!
• מדי פעם המוסד לביטוח לאומי דורש להציג דפי חשבון הבנק (גם לאשה שאינה עובדת).
• בעת קבלת תרומות או כל כסף שאינו שכר יש להציג אישורים על מקור הכסף (בעת פנית המוסד לביטוח לאומי להצגת דפי חשבון).
• חשוב לשמור אסמכתאות כמו צילום הצ'ק והוכחה למקור ההכנסה. אפשר להפקיד את הצ'ק באמצעות הכספומט
    (ולא דרך פקיד הבנק) ואז יוצא צילום הצ'ק.


> מענק לימודים
המוסד לביטוח לאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת קיום.
למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים, בעד ילדים בגיל 6 - 14.
המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

> הנחה בחברת חשמל
על פי חוק מדינת ישראל, משפחה שיש לה 3 ילדים ויותר מתחת לגיל 18 ושעון החשמל רשום על שמה, ומקבלת קצבת הבטחת הכנסה
או השלמת הכנסה  מטעם המוסד לביטוח לאומי, זכאית להנחה של 50% בחשבון החשמל עד 400 קוט''ש בכל חודש.
ההנחה צריכה להופיע בחשבון החשמל.
מי שעומדת בקריטריונים הנ"ל  ולא מקבלת את ההנחה, יכולה לפנות למוקד חברת החשמל 103 לברור.

> הנחה בארנונה
ברשויות מקומיות ניתנת הנחה בתשלומי ארנונה בהתאם להכנסת המשפחה
יש לפנות לרשות עם מסמכי הביטוח הלאומי למימוש ההנחה.

לחצי כאן לרשימת הטבות במוסדות ממשלתייםסרטון הדרכה למילוי טופס תביעה להבטחת הכנסה: