קצבת אבטלה ניתנת למי שפוטר/ה מהעבודה ולפני הפיטורים עבד/ה בשכר שנוכו ממנו דמי ביטוח 12 חודשים במהלך 18 החודשים שלפני הפיטורים.

ישנם מצבים מיוחדים שבהם מספר החודשים המזכים בדמי אבטלה שונה.

הפרוט באתר המוסד לביטח לאומי לחץ כאן

תשלום דמי אבטלה מותנה בהתייצבות בשרות התעסוקה עוד לפני הפניה למוסד לביטוח לאומי .

סכום דמי אבטלה שאזרח/ית מקבל/ת מחושב לפי נוסחא מאד מורכבת . מומלץ לבדוק באתר 

>>מחשבון לבדיקת זכאות - לחץ כאן

מהסכום המשולם מנוכה מס הכנסה בהתאם לכללי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. 

תקופת הזכאות המירבית - טווח זמן התשלומים, מותנה בגיל המובטל/ת ומספר התלויים בה/ו.

לקריאת הפרוט באתר 
לחצי כאן 

מי שהתפטרה ללא סיבה מוצדקת, מי שבשרות התעסוקה הציעו לה עבודה מתאימה או הכשרה וסרבה, תשלום דמי האבטלה יחל לאחר 90 יום.